Frifond barn og unge

Frifond barn og unge er en støtteordning for barn og ungdom som vil lage aktivitet der de bor. Grupper, foreninger, lokallag og små organisasjoner kan søke om opptil 35 000 kr i kalenderåret.  En trenger ikke å være en registrert organisasjon for å søke Frifond.

Eksempel på prosjekter som Frifond barn og unge støtter er: Bygge skateramper, lage film, feire nasjonaldag, lage magasin, arrangere dataparty, lage fotoutstilling, arrangere festivaler, kurs eller seminarer. Og veldig mye annet. 

Frifond barn og unge blir forvaltet av LNU

Hvem kan søke?

For å få støtte må gruppen være på minst tre personer og aktiviteten må hovedsakelig foregå i egen kommune. Man kan ikke få støtte til idrettsaktivitet, og minst 1/3 av de som er med på aktiviteten må være under 26 år. Aktiviteten må være gjennomført basert på frivillig innsats.

Husk å lese retningslinjene

Les retningslinjene til Frifond barn og unge før du sender inn søknaden, så er sjansen for innvilget støtte mye høyere!

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål!

Søknaden sendes inn elektronisk via vår søknadsportal

 

Video: