Koronarammede prosjekter

Holder dere på med et prosjekt som må utsettes eller avlyses? Les mer om hvordan dere håndterer det.

Mange Frifond-søkere opplever nå at prosjekter som er planlagt må avlyses eller utsettes etter restriksjoner fra regjeringen for å begrense koronasmitte. Da dukker det opp en del spørsmål om hva som skjer med pengene man har fått fra Frifond. Som hovedregel gjelder følgende:  

Prosjekter kan utsettes til et senere tidspunkt. Ta kontakt med saksbehandler for en slik avklaring. 

Dersom prosjekter blir avlyst må dette meldes fra til saksbehandler på e-post så snart som mulig.

Frifond kan dekke alle gyldige kostnader som har vært/påløpt fram til det er avgjort at prosjektet må avlyses. Disse kostnadene må kunne dokumenteres med gyldige bilag, så det er derfor viktig at dere tar vare på alle bilag selv om aktiviteter avlyses. 

Selv om dette er hovedreglene til Frifond må hvert tilfelle avklares med en saksbehandler. Ta kontakt på hei@frifond.no eller send e-post til saksbehandler om du har spørsmål angående ditt prosjekt. Husk å oppgi søknadsnummeret ditt i e-posten.  

Kontaktinformasjon til saksbehandlerne finner du nederst på denne siden

Ellers ber vi dere følge anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og vurdere risiko før dere eventuelt gjennomfører prosjekter. Dere må også følge med på lokale myndigheters anbefalinger. 

Har du en idé du trenger penger til?

Vi støtter grupper som vil starte et prosjekt i nærområdet sitt. Sjekk om du kan få støtte under.

Jeg vil søke støtte for å

Gå videre