Om Frifond

Frifond er Norges enkleste og minst byråkratiske støtteordning for barn og unge. Vi gjør det mulig å drive med det dere har lyst til – der dere bor.

Gjennom Frifond kan grupper med minst tre personer søke om inntil 40 000 kroner til små og store prosjekter. For eksempel bygge noe i nærmiljøet, lage et arrangement eller starte et band. Søknaden blir behandlet av enten Frifond musikk, Frifond teater eller Frifond barn og unge, avhengig av hva dere søker om.

Finn Frifond-logoen som du bruker når du reklamerer for prosjektet ditt.

Foto: Munkehagen

Frifond består av:

Frifond teater

Frifond teater støtter teaterprosjekter for og med barn og unge. Dere kan få opptil 40.000 kroner for å gjennomføre en forestilling, laiv eller festival, eller 10.000 hvis dere vil sette opp et kurs.

Om Frifond teater

Frifond musikk

Frifond musikk støtter band, grupper, kor og ensembler over hele landet. Dere kan få opptil 6000 kroner til gruppa, 10.000 kroner til innspilling og 35.000 kroner til et større musikkprosjekt som å arrangere kurs eller festival.

Om Frifond musikk

Frifond barn og unge

Frifond barn og unge støtter lokale prosjekter av, for og med barn og unge over hele landet. Har dere en kul idé kan dere få opptil 35.000 for å gjennomføre deres prosjekt.

Om Frifond barn og unge

Frifond består også av:

Frifond organisasjon

Frifond organisasjon er en støtteordning som gir tilskudd til sentralleddet til landsdekkende, frivillige og demokratiske organisasjoner med barne- og ungdomsaktivitet. Skal du søke støtte til en landsdekkende barne- og ungdomsorganisasjon?

Da skal du søke på LNU.no her

Frifond organisasjon - musikk

Skal du søke støtte til en landsdekkende musikkorganisasjon? Norsk musikkråd deler ut penger til barne- og ungdomsaktiviteter i nasjonale musikkorganisasjoner.

Søk om støtte hos Norsk musikkråd

Folka i Frifond