Om Frifond > Om Frifond-ordningene

Om Frifond-ordningene

Frifond består av tre ulike støtteordninger som årlig gir ut rundt 30 millioner kroner til prosjekter og aktiviteter for barn og unge.

Frifond musikk støtter band med utstyr eller å sette opp en konsert. Frifond teater hjelper amatørteatergrupper med lokaler og oppsetninger. Frifond barn og unge støtter alt annet som faller utenfor de to andre.

Felles for Frifond-ordningene er:

  • Dere må søke som en gruppe på minst tre personer
  • Aktiviteten må som regel foregå i egen kommune
  • Minst 1/3 av gruppen må være under 26 år
  • Aktiviteten må gjennomføres med frivillig innsats

Hvor kommer pengene fra?

Frifond ble opprettet av Stortinget i år 2000 for å gjøre det enklere å drive med demokratisk og frivillig aktivitet i lokalsamfunn over hele Norge. Med andre ord skulle det ikke lenger være hvor mye som var igjen på kontoen på slutten av måneden som avgjorde om barn og unge kunne gå sammen og drive med det de har aller mest lyst til.

Pengene som deles ut gjennom Frifond er penger som kommer fra overskuddet til Norsk Tipping, såkalte tippemidler. Stortinget har bestemt at overskuddet til Norsk Tipping skal deles ut til samfunnsnyttige formål, som for eksempel idretten og frivilligheten. Det har blant annet resultert i Frifond-ordningen.

Frifond organisasjon

I tillegg til de tre Frifond-ordningene Frifond barn og unge, Frifond teater og Frifond musikk, finnes også Frifond organisasjon og Frifond organisasjon – musikk. Det er Frifond-penger som deles ut direkte til barne- og ungdomsorganisasjoner eller musikkorganisasjoner, som de igjen deler ut videre til sine lokale lag og foreninger.

Her på Frifond.no er det kun Frifond barn og unge, Frifond musikk og Frifond teater man kan søke på. For mer informasjon om hva Frifond organisasjon er og hvordan dere kan søke, kan dere sjekke ut nettsidene til Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). For mer informasjon om hvordan man søker Frifond organisasjon – musikk kan dere sjekke ut nettsidene til Norsk Musikkråd (NMR).

Årsrapporter

Vi i Frifond ønsker å være åpne om driften vår og hva vi gir penger til. Du kan få et godt inntrykk av hva vi gir penger til ved å se gjennom prosjekteksemplene våre. Eller du kan fordype deg i årsrapportene:

Årsrapport 2020

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Jeg vil søke støtte for å

Gå videre