Om Frifond > Frifond teater

Frifond teater

Frifond teater støtter blant annet teater, laiv, nysirkus og impro. Det er ingen søknadsfrister og superenkelt å søke.

Modalen barneteater og alveprinsessene i forestillingen Skatten i skuggelandet. Foto: Britt Farestveit

Frifond teater støtter lokal og frivillig kulturaktivitet for og med barn og unge. Vi støtter aktiviteter som teater, revy, laiv, nysirkus, impro, og rollespill.

I 2018 delte vi ut 6,4 millioner til over 200 ulike prosjekter over hele landet.

Hvem kan søke?

Frifond teater støtter frivillige prosjekter i grupper som ønsker å drive med ulike former for teateraktiviteter for og med barn og unge. Det kan være snakk om laiv, impro, nysirkus eller mer tradisjonell teateraktivitet. Gruppen må være på mer enn tre personer, og 1/3 av deltakerene må være under 26 år.

Søkergruppen og deltagerne må i tillegg gjennomføre prosjektet basert på frivillig arbeid. Hovedregelen er derfor at ingen skal få betalt for det de gjør i prosjektet – altså kan man ikke honorere eller lønne skuespillere, musikere eller andre som skal stå på scenen. Det finnes noen få unntak fra denne regelen. De finner du i punkt fire i retningslinjene.

Husk at lokallag og fylkeslag i barne- og ungdomsorganisasjoner som allerede får støtte fra Frifond organisasjon ikke kan søke om støtte fra Frifond teater.

Hvor mye penger kan vi søke om?

Dere kan få opptil 40.000 kroner for å gjennomføre en forestilling, laiv eller festival.

Hvis dere vil sette opp et relevant kurs for gruppa, kan vi støtte det med inntil 10.000 kroner.

Hvordan søker vi?

På denne siden kan du sjekke om dere kan få støtte til deres teaterprosjekt. Den tar deg også videre til søknadsskjemaet for ordningen.

Hvis du allerede vet at vi kan støtte prosjektet deres finner du søknadsskjemaet til Frifond teater her.

Før dere søker anbefaler vi at dere tar en kikk på retningslinjene for støtteordningen. Det er reglene for ordningen, som man må følge for å kunne få støtte til prosjektet sitt og for å unngå at vi i Frifond krever at pengene blir betalt tilbake.

Har dere allerede søkt støtte fra Frifond teater? Da kan du logge inn i søknadsportalen og levere rapport eller spørre om å gjøre endringer ved å trykke på knappen øverst på siden.

Vil du søke støtte gjennom Frifond teater? Sjekk om vi kan støtte ditt prosjekt.

Jeg vil søke støtte for å

Gå videre