Retningslinjer for støtte

I retningslinjene våre kan du lese mer hvilke regler som gjelder for å få støtte fra Frifond.
Frifond er delt opp i ulike deler, som har forskjellige retningslinjer, og støtter ulike type aktiviteter.

Frifond teater

Styres av: Landsrådet for Norges barne- og
ungdomsorganisasjoner (LNU)

Gjelder for:

 • Forestilling
 • Kurs innen teater
 • Laiv/rollespill
 • Revy
 • Sirkus
Se retningslinjer
Frifond musikk

Styres av:
Norsk musikkråd

Gjelder for:

 • Leie av musikkstudio og utstyr
 • Arrangere konsert
 • Arrangere musikkfestival
 • Kjøpe musikkutstyr (instrument, mikrofon etc.)
 • Kurs innen musikk
Se retningslinjer
Frifond barn og unge

Styres av: Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Gjelder for:

 • Arrangere LAN, filmfestival
 • Lage film, fotoutstilling, magasin
 • Holde seminar, debatt eller kurs
 • Bygge skaterampe, egenorganisert idrettsaktivitet og mye mer
Se retningslinjer

Retningslinjer for støtte

Jeg vil søke støtte for å

Gå videre

FRIFOND ORGANISASJON

Frifond organisasjon er en støtteordning som gir tilskudd til sentralleddet til landsdekkende, frivillige og demokratiske organisasjoner med barne- og ungdomsaktivitet.

Skal du søke støtte til organisasjon?

Da skal du søke gjennom LNU.no.

Skal du søke støtte til en
musikkorganisasjon?

Da skal du søke gjennom Norsk Musikkråd.