Ung? Her kan du søke om pengestøtte

Frifond er ikke den eneste muligheten du har til å søke om penger til noe gøy! Sjekk ut denne oversikten.

Vi i Frifond deler ut penger til kule prosjekter over hele landet, men det er ikke alltid at pengene helt strekker til til alt man har lyst til å gjøre. Derfor har vi laget denne oversikten over andre støtteordninger for unge – hvor du enten kan søke om mer penger til prosjektet ditt, eller hvor du kan søke om støtte til helt andre prosjekter.

Frifond

Denne mener vi selvsagt er den kuleste støtteordningen for barn og unge. Her kan du få støtte til å sette i gang med nesten hva du vil – enten det er musikk, festival, teater, workshops eller noe helt annet. Sjekk om du kan søke støtte fra Frifond.

Aktiv ungdom

Aktiv ungdom gir støtte til ungdomsprosjekter blant annet gjennom ordningen Ungdomsinitiativet. Aktiv ungdom støtter både lokale, nasjonale og internasjonale prosjekt, og målgruppen er primært ungdom mellom 13 og 30 år.

Det europeiske ungdomsfondet:

Det europeiske ungdomsfondet gir støtte til ungdomsaktiviteter på europeisk nivå. Eksempel på prosjekter er internasjonale møter for ungdom eller ungdomsledere, produksjon av informasjonsmateriell om ungdomsspørsmål og generelt aktiviteter for ungdom som møter Europarådets målsetninger.

Trafo:

Trafo er en støtteordning for ungdom mellom 16 og 22 år. Kun enkeltpersoner kan søke, med en original, kunstnerisk idé som utgangspunkt.

LNU Mangfold og inkludering:

Mangfold- og inkluderingsstøtta er en støtteordning for barn og unge. Her kan man søke om støtte hvis man er en organisasjon, men også hvis man er en litt mer løst organisert gruppe av folk. Målet med denne støtteordningen er å bidra til økt kunnskap om mangfold, holdninger og deltakelse i lokalmiljø og utvikle og videreformidle nye metoder og aktiviteter for inkludering.

Minhaj ungdom er en av organisasjonene som har fått støtte av LNU Mangfold og inkludering de siste årene. Foto: Jarand Ullestad/LNU

Sparebankstiftelsen:

Sparebankstiftelsen deler ut penger til organisasjoner, grupper og enkeltpersoner. De har ganske få søknadsfrister i løpet av et år, og har ofte noen spesielle fokusområder som det er større sannsynlighet at man kan få penger til.

Gjensidigestiftelsen:

Gjensidigestiftelsen deler ut penger til ulike aktiviteter og prosjekter over hele landet. Verdt å sjekke ut!

LNU:

LNU har flere støtteordninger, hvor barne- og ungdomsorganisasjoner kan få støtte til alt fra organisasjonsutvikling til kule kulturtiltak i egen organisasjon.

Lokale/regionale støtteordninger:

De fleste kommuner og fylkeskommuner sitter på frivillighetsmidler som kan deles ut til lokale prosjekt. Ta kontakt med din kommune/fylkeskommune for å få vite mer om hvilke tilbud som finnes akkurat der dere bor.

Har du en idé du trenger penger til?

Vi støtter grupper som vil starte et prosjekt i nærområdet sitt. Sjekk om du kan få støtte under.

Jeg vil søke støtte for å

Gå videre