Presse

Ressurssider for journalister.

Journalister som har spørsmål om Frifond kan ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Kristin Juel Bergflødt på kristin.bergflodt@lnu.no eller på tlf. 473 44 759.

Får du ikke tak i vår pressekontakt, kan du prøve å kontakte en av de andre som jobber i Frifond.

Nøkkelinformasjon om Frifond:

– Frifond er en støtteordning som skal legge til rette for lokal barne- og ungdomsaktivitet i hele landet

– Ordningen ble opprettet av Stortinget i år 2000

– Midlene i ordningen er såkalte tippemidler, og kommer fra overskuddet til Norsk Tipping

– Frifond er delt opp i fem ulike deler: Frifond barn og unge, Frifond musikk, Frifond teater, Frifond organisasjon (LNU) og Frifond organisasjon (NMR)

– Størrelsen på ordningen er avhengig av størrelsen på overskuddet til Norsk Tipping. Hvert år fordeles overskuddet til Norsk Tipping til ulike gode formål, og 18 prosent av disse skal gå til kulturformål. Av de 18 prosentene, går igjen rundt 20 prosent til Frifond-ordningen

 

Retningslinjer for støtte

Jeg vil søke støtte for å

Gå videre