Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på det meste om Frifond. Er du fortsatt usikker, kan du kontakte en av våre rådgivere her.

Sjekke status på søknaden din? Levere sluttrapport?

Du kan logge inn i søknadsportalen ved å gå til søknadsportalen.

 • Før du søker

 • Hva kan vi søke om støtte til?
 • Du kan søke om støtte til nesten hva du vil – så lenge det er en aktivitet i nærheten av der du bor.

  Her kan du sjekke om dere kan få støtte fra en av våre støtteordninger.

  Husk at:

  • Dere må bruke pengene på å gjøre noe i nærheten av der dere bor. Det betyr at dere ikke kan få penger til  å reise til en annen by eller et annet land.
  • Dere må lage aktiviteten selv. Dere kan for eksempel lage en festival, sette opp en teaterforestilling eller en konsert, men dere kan ikke betale noen for å gjøre det for dere.
  • Dere kan ikke bruke pengene på å kjøpe dyrt utstyr, som kameraer, lyd- og lysutstyr. Frifond-penger kan brukes på å leie den typen utstyr. Unntaket er støtte fra Frifond musikk, som blant annet kan brukes til å kjøpe instrumenter.
 • Hvor finner jeg søknadsskjemaet?
 • Vi anbefaler på det sterkeste at du først sjekker om det er sannsynlig at vi kan støtte prosjektet deres. Det gjør du her.

  Om det er sannsynlig at vi kan støtte prosjektet deres får du mulighet til å gå videre til søknadsportalen.

 • Hvordan vet vi hvilken Frifond-ordning som er riktig for oss?
 • Det er enkelt!

  Fyll ut dette skjemaet, så vil det fortelle dere hvilken ordning som sannsynligvis passer for dere og hvordan dere går fram videre for å levere søknad.

  Hvis dere likevel søker om støtte gjennom en Frifond-ordning som ikke passer deres prosjekt, hjelper vi dere med å finne riktig ordning. Det er bare å ta kontakt med oss hvis det er noe dere lurer på.

   

 • Hvem kan søke om støtte?
 • Her gjelder den samme regelen for alle Frifond-ordningene: For å kunne søke om støtte må dere være minst tre personer og 1/3 av dere må være under 26 år.

  I tillegg må aktiviteten være basert på frivillig innsats, altså kan dere ikke få lønn for den jobben dere gjør med prosjektet deres. Aktiviteten eller prosjektet kan heller ikke være i skolesammenheng.

  Det finnes også noen grupper som oppfyller disse kravene, men som likevel ikke kan søke om støtte. Det kan du lese mer om under Hvem kan ikke søke om støtte?

   

 • Hvem kan ikke søke om støtte?
 • Ifølge retningslinjene til Frifond er det noen grupper som ikke kan søke om støtte gjennom Frifond teater, Frifond barn og unge og Frifond musikk. De er:

  • Lokallag i nasjonale barne- og ungdomsorganisasjoner som får støtte gjennom Frifond organisasjon
  • Grupper som skal drive aktivitet av ren privat karakter. Vi støtter for eksempel ikke innkjøp av utstyr som du bare skal bruke privat
  • Grupper som driver rene innsamlingsaktiviteter
  • Grupper som er eller er en del av offentlige organer eller enheter. Det er for eksempel kulturskoler, skolefritidsordninger, kommunale fritidsklubber, FAU, aktivitetsskoler, skoler, og så videre
  • Det samme gjelder undervisning i skoletid, klassetur og skoleavslutning
  • Grupper og tilhørende undergrupper som omfattes av støtteordninger for tros- og livssynssamfunn
  • Bedrifter (også enkeltpersonforetak), stiftelser, samvirker eller andelslag
  • Lag, foreninger eller grupper som er knyttet til Norges Idrettsforbund (NIF) eller er et særforbund i NIF
 • Er det noen søknadsfrist?
 • Nei. Frifond har ingen søknadsfrister – her er det bare å søke i vei!

  Husk å sende inn søknaden før du begynner med prosjektet. Man er aldri garantert støtte, og du får ikke støtte til noe du allerede har kjøpt eller leid.

  Lurer du på om du kan få støtte? Det kan du sjekke her.

 • Hva kan vi ikke bruke pengene på?
 • Det finnes noen ting dere ikke kan bruke Frifond-penger på. For eksempel:

  • Betale lønn eller honorarer til de involverte (her er unntaket Frifond teater, hvor man kan lønne inntil tre kunstnerisk ansvarlige)
  • Kjøpe pc/mac/mobil
  • Reise utenlands
  • Reise på turné

  Les mer om hva man kan og ikke kan bruke penger på i retningslinjene for støtteordningene.

 • Hvor mye penger kan vi søke om?
 • Det varierer litt, og kommer an på hvilken ordning dere søker på og hva dere vil søke om støtte til. Usikker på hvilken ordning som passer? Her kan du sjekke om vi kan støtte dere.

  Så hvor mye penger kan vi få fra:

  Frifond musikk

  • Band: 6000 kroner
  • Større grupper: 10.000 kroner
  • Festival eller konsert: 35.000 kroner

  Frifond teater

  • Teater- eller danseforestilling: 40.000 kroner
  • Kurs: 10.000 kroner

  Frifond barn og unge?

  • Opp til 35.000 kroner
 • Kan voksne søke på vegne av barn og unge?
 • Ja, men det er viktig at barn og unge selv er involvert i utviklingen og gjennomføringen av prosjektet.

  Husk at for å få støtte fra en av våre støtteordninger må 1/3 av deltakerne være under 26 år. Det vil si at om dere skal sette opp en teaterforestilling med 30 personer, må minst 10 av dem være under 26 år.

 • Kan man søke flere ganger i året?
 • Det kommer an på hvilken av ordningene du søker støtte fra.

  Man kan bare få støtte gjennom Frifond musikk én gang i året.

  Gjennom Frifond barn og unge kan hver gruppe motta maksimalt 35.000 kroner i året. Disse midlene kan dere fordele utover flere ulike søknader, men samlet sett kan ikke søknadssummen overstige 35.000 kroner.

  Gjennom Frifond teater kan hver gruppe motta maksimalt 80.000 kroner i året. Her gjelder det samme prinsippet som for Frifond barn og unge – altså at dere kan fordele den summen utover flere ulike søknader. Husk at maksbeløpet per søknad (40.000 til forestilling/revy/laiv og 10.000 til kursaktivitet) likevel gjelder.

 • Hva er et prosjekt?
 • Et prosjekt er en bestemt aktivitet, som man gjør over en begrenset tidsperiode.

  For eksempel vil det være et prosjekt å planlegge og gjennomføre en festival eller teaterforestilling, lage nasjonaldagsfeiring, spille inn musikk eller lage en musikkvideo.

  Men hvis dere for eksempel er en organisasjon, kan dere ikke søke om støtte til det vi kaller driftsutgifter. Det kan være alt fra husleie, innkjøp av ny printer til kontoret, internett eller telefonabonnement.

 • Hvordan fungerer søknadsportalen?
 • I søknadsportalen må du aller først lage en bruker. Deretter får muligheten til å knytte din bruker til en gruppe. Da kan du enten søke opp en gruppe som du har søkt på vegne av før, eller du kan opprette en helt ny gruppe.

  Når du har laget en bruker, og har knyttet den til en gruppe, kan du søke på din Frifond-ordning ved å trykke på «SØK», helt øverst, velge rett støtteordning, og klikke deg til der det står «Søknadsskjema». Portalen er ikke helt ferdig utviklet for mobil, så bruk gjerne en datamaskin når du fyller ut.

  Søknadsportalen er laget for andre støtteordninger også, som man kan søke på som en organisasjon. Derfor dukker det opp spørsmål og begreper som ikke alltid passer helt til deg og din gruppe. Trenger du hjelp til å fylle ut søknaden kan du ta kontakt med oss.

 • Mens du venter på svar

 • Når får jeg svar på søknaden?
 • Det pleier å ta rundt fire uker å få svar på søknaden. Noen ganger kan det gå raskere, andre ganger kan det ta noe lengre tid.

  Dessverre har vi ikke mulighet til å prioritere søknader opp i søknadsbunken, så her kan det lønne seg å søke i god tid før dere skal gjennomføre prosjektet.

 • Hvordan kan jeg sjekke status på søknaden?
 • Vanlig behandlingsting er fire til fem uker. Noen ganger tar det kortere tid, andre ganger tar det lengre tid.

  Du kan når som helst sjekke status på søknaden din ved å logge inn i søknadsportalen.

 • Hva skjer om jeg får avslag?
 • Det er ikke noe farlig å få avslag på søknaden til Frifond.

  Noen får avslag fordi gruppa eller aktiviteten ikke kan få støtte på grunn av retningslinjene. Det gjelder hvis dere for eksempel er en skoleklasse, søker om penger til russebussen eller søker om penger for å reise på tur til utlandet.

  Andre får avslag fordi søknaden ikke var konkret nok. Hvis det er tilfellet anbefaler vi at du tar kontakt med en av de fine folka i Frifond for å få hjelp til å skrive en ny søknad.

 • Etter du har fått støtte

 • Hva er et tilsagnsbrev?
 • Tilsagnsbrevet fungerer som en kontrakt mellom deg og Frifond.

  For å signere tilsagnsbrevet må du logge inn på søknadsportalen og følge instruksjonene.

  Når du signerer tilsagnsbrevet bekrefter du at:

  • Du skal følge det som står i retningslinjene
  • At du skal bruke pengene på den måten som er avtalt
  • At Frifond kan kreve at du betaler tilbake pengene hvis du bruker dem på en annen måte enn det som er avtalt
 • Hvem skal signere tilsagnsbrevet, og hvordan gjør man det?
 • Hvem som helst kan sende inn søknad til Frifond, men hvis dere får penger må dere ha en juridisk ansvarlig, som tar på seg ansvaret for prosjektet. Denne personen må være myndig, og ha BankID. Det betyr at personen som skal være juridisk ansvarlig være over 18 år gammel.

  Hvis du som søker er myndig er det vanligste at du selv er juridisk ansvarlig. Hvis du som søker er under atten år er det vanligste at en forelder eller foresatt er juridisk ansvarlig, men det kan også for eksempel være en som sitter i styret i gruppa som får støtte. Det viktigste er at den som er juridisk ansvarlig passer på at pengene blir brukt som avtalt, og har kontroll på at de ikke blir borte eller brukt på noe annet.

  Når du har fått penger får du først oppgave om å velge juridisk ansvarlig. Der kan du vanligvis velge deg selv. Om du skal velge noen andre må de ha lagd sin egen konto i søknadsportalen, og knyttet seg til gruppa/organisasjonen din. Etterpå må den som registrerte organisasjonen godkjenne at den juridisk ansvarlige tilknyttes organisasjonen. Så kan personen velges i oppgaven.

  Når du har valgt hvem som skal være juridisk ansvarlig, får du en ny oppgave om å signere tilsagnsbrevet. Der må du fylle inn kontonummer, skrive hvem kontoen tilhører, og signere med BankID. Husk å sende inn oppgaven til slutt.

  Hvis du ikke vil signere med BankID kan du avbryte søknaden, men da får dere ikke penger.

  Ta gjerne kontakt om du lurer på noe!

 • Hvordan lage rapport?
 • Du lager rapporten inne i søknadsportalen.

  I rapporten må det stå hvordan det gikk med prosjektet deres, men det trenger ikke å være langt. For eksempel:

  • Hvor mange var med på aktiviteten? 
  • Hva gjorde dere?
  • Hva gikk bra?
  • Hva gikk ikke fullt så bra?

  Rapporten må også inneholde et regnskap for prosjektet, og før du sender rapporten må du laste opp kvitteringene som viser hva dere brukte pengene på.

 • Hvordan levere rapport?
 • Å sende rapport til Frifond er veldig lett!

  Når dere har gjennomført prosjektet deres logger du deg inn på søknaden deres i søknadsportalen.

  Rapportskjema dukker opp under Mine oppgaver to uker før rapportfristen utløper.

  Du kan også levere rapporten tidligere om du vil. Da må du trykke deg inn på søknaden din > Andre valg >  Skrive sluttrapport.

  Du trenger ikke skrive langt, det viktigste er at vi får vite hvordan det gikk med prosjektet deres. Etterpå fyller du ut regnskapet og laster opp kvitteringene.

  Hvis du har mange kvitteringer kan det være greiest å sende de på e-post til saksbehandleren din etter at du har levert rapporten. Husk å merke e-posten med saksnummeret ditt, sånn at vi vet hvem kvitteringene tilhører.

 • Hvordan utsette rapporteringsfrist?
 • Inne på søknaden din under Andre valg kan du velge «søke utsettelse rapportfrist». Da starter du en oppgave, der du velger ny ønsket frist. Vi ser på den så snart vi kan, og så får du mail om utsettelsen godkjennes eller ikke.

  Det går også an å ta kontakt med en av oss i Frifond, så finner vi ut av det sammen.

 • Hvordan endre budsjett / omdisponere pengene?
 • Innimellom oppstår det uforutsette hendelser i løpet av en prosjektperiode, og da kan det være lurt å endre budsjettet. Det du må gjøre da er å søke om omdisponering av budsjettet inne på søknaden din.

  Det er viktig at dere spør oss i Frifond om det er greit før dere bruker pengene på en annen måte enn dere har oppgitt i budsjettet dere sendte til oss med søknaden.

  Du kan søke om omdisponering av pengene ved å trykke deg inn på søknaden din, gå til «Andre valg» og starte oppgaven om å søke omdisponering.

 • Må vi sende inn alle kvitteringene?
 • Ja, det må dere. Det er fordi vi i Frifond må vite at dere har brukt pengene til det dere har sagt at dere skal bruke dem til.

  Det enkleste er å ta bilder av kvitteringene med telefonen, og laste de opp som vedlegg når du leverer rapporten i søknadsportalen. Pass på at det er mulig å lese det som står på kvitteringen. 

  Kvitteringene kan også sendes til oss på e-post, men da må dere huske å merke e-posten med søknadsnummeret deres.

  Hvis du heller vil sende kvitteringene i posten er det viktig at du tar kopi av kvitteringene og kun sender oss kopiene, og beholder de originale kvitteringene selv. Husk å skrive søknadsnummeret deres i brevet. Adressen vår finner du her

 • Må dere betale tilbake pengene?
 • I utgangspunktet trenger dere ikke betale tilbake pengene.

  Vi i Frifond kommer imidlertid til å kreve tilbake hele eller deler av støtten dere fikk hvis:

  – Dere ikke har brukt opp alle pengene dere fikk

  – Dere har gått i overskudd

  – Dere har brukt pengene på noe annet enn det dere fikk penger til (det som står i tilsagnsbrevet deres)

  – Dere har brutt noen av retningslinjene

  Hvis vi kommer til å kreve tilbake noen av pengene kommer dere til å få beskjed om dette via e-post, etter at vi har behandlet rapporten deres.

  I e-posten står det hvor mye av støtten dere må betale tilbake og til hvilket kontonummer dere skal betale. Husk å merke innbetalingen med søknadsnummeret deres, sånn av vi vet hvilken søknad pengene tilhører.

 • Profil og passord

 • Glemt passord
 • Har du glemt passordet ditt? Gå til søknadsportalen og trykk på lenken «glemt passord». Da skal du få tilsendt nytt passord på e-post-adressen du registrerte deg med.

  Fungerer det ikke? Ta kontakt med en av oss i Frifond, så hjelper vi deg!

 • Opprette brukerprofil
 • I det du begynner på søknadsprosessen, oppretter du også en bruker til søknadssystemet vårt.

  Brukernavnet ditt er epostadressen din og passordet velger du selv når du oppretter brukeren din.

 • Kan jeg dele brukerprofilen min med andre?
 • Nei. Brukerprofilen er personlig, det betyr at det kun er du som skal logge inn på den, og kun du som skal vite passordet ditt.

  Selv om du søker på vegne av en gruppe eller organisasjon, er det du personlig som står ansvarlig for pengene dersom søknaden godkjennes, ikke gruppa eller organisasjonen. Dette skriver du under på når du signerer akseptskjemaet.

  Når du er ferdig i gruppa eller organisasjonen skal du ikke gi brukerprofilen din videre til andre. Hvis en ny person skal søke Frifond om penger må vedkommende lage sin egen brukerprofil.

 • Jeg skjønner ikke hva passordet mitt er
 • Passordet ditt i Frifond sitt søknadssystem ble sendt til deg i den aller første e-posten du fikk fra Frifond.

  Det er passordet som står etter «Ditt midlertidige passord for å logge inn, skulle lenken over ikke virke». Hvis det passordet ikke virker, anbefaler vi at du trykker «glemt passord», for å få tilsendt et nytt.

  Du burde bytte passordet første gangen du logger inn i systemet vårt.

Snakk med en av våre veiledere

Vi hjelper deg gjerne!