Se hvem som har fått støtte fra Frifond! > Se hvem som har fått støtte fra Frifond musikk i 2021

Se hvem som har fått støtte fra Frifond musikk i 2021

Her ser du hvem som har fått støtte fra Frifond musikk så langt i 2021

Her vil det komme en tabell med oversikt over tildelinger i Frifond musikk

* Beskrivelsene som det står stjerne bak er omskrevet av Frifond for å passe til publisering

Retningslinjer for støtte

Jeg vil søke støtte for å

Gå videre