Se hvem som har fått støtte fra Frifond! > Se hvem som har fått støtte fra Frifond teater i 2020

Se hvem som har fått støtte fra Frifond teater i 2020

Her ser du hvem som har fått støtte fra Frifond teater i 2020

Her vil det komme en tabell med oversikt over tildelinger i Frifond teater

* Beskrivelsene som det står stjerne bak er omskrevet av Frifond for å passe til publisering

Retningslinjer for støtte

Jeg vil søke støtte for å

Gå videre