Om Frifond > Frifond musikk

Frifond musikk

Frifond musikk støtter unge musikerspirer over hele landet.

Bandet Gramasamas har fått støtte av Frifond musikk. Foto: Gramasamas

Frifond musikk støtter unge musikerspirer over hele landet. Vi støtter blant annet musikkutstyr, studioleie, konserter og kurs innen musikk.

Hvem kan søke?

Frifond musikk fordeler midler til musikkinteresserte barn og unge over hele landet. Minimum 1/3 av deltakerne i aktiviteten må være under 26 år, og gruppa må bestå av minst tre personer. Søker må være en demokratisk organisasjon, forening eller gruppe, som driver aktivitet på eget hjemsted.

Hvor mye penger kan vi søke om?

Dere kan få opptil 6000 kroner til gruppa, 10.000 kroner til innspilling og 35.000 kroner til et større musikkprosjekt som å arrangere kurs eller festival.

Hvordan søker vi?

Først må dere sjekke om vi kan støtte prosjektet deres. Om det er sannsynlig tar den siden deg videre til søknadsskjemaet. Hvis du allerede vet at vi kan støtte prosjektet ditt, finner du søknadsskjemaet til Frifond musikk her.

Vi anbefaler også at dere tar en kikk på retningslinjene for støtteordningen før dere leverer søknaden.

Frifond musikk er på sommerferie i juli 2024 – det må derfor forventes noe lengre saksbehandling. 

Er du musikerspire? Sjekk om vi kan støtte deg eller gruppen din.

Jeg vil søke støtte for å

Gå videre