Gladnyhet til alle som er glade i idrett!

Det er gode nyheter for alle dere som liker å drive med en eller annen form for idrett, men som ikke er med i et idrettsforbund.

Arrangerer du og vennene dine en eller annen form for aktivitetsdag? Driver dere med vannsport? Skidager? Driver dere med dans? Padler dere kajakk? Eller kanskje spiller dere fotball som dere organiserer selv? Da er sannsynligheten stor for at dere kan søke Frifond barn og unge om støtte til aktivitetene deres.

Hvem kan ikke få støtte?

De vanlige reglene i Frifond gjelder fortsatt. Dere må altså fortsatt være minst tre personer som lager aktiviteten, og aktiviteten må foregå der dere bor.

I tillegg er det viktig at dere organiserer aktiviteten selv. Det betyr at dere ikke kan få støtte for å melde dere på et kurs som er organisert av andre. Søkergruppa kan heller ikke være organisert under Norges idrettsforbund (NIF) eller et av NIFs særforbund. Aktiviteten må altså være egenorganisert.

Hvor skal vi søke?

Alle søknader om støtte til egenorganisert idrett og fysisk aktivitet skal sendes til Frifond barn og unge.

NB! For dere som driver med dans og har søkt Frifond tidligere, skal dere ikke lenger søke til Frifond teater, men til Frifond barn og unge.